Mój stan +48(58) 690 71 44     info@bio4u.pl  więcej...
Polish English German Italian Spanish

Regulamin Portalu Platforma Biotechnologiczna Bio4U.

 1. Definicje
 2. Zasady ogólne
 3. Korzystanie z serwisu
 4. Prawa i obowiązki klienta
 5. Regulamin przesyłania zapytań ofertowych
 6. Regulamin wysyłania zamówień
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Odpowiedzialność
 9. Korzystanie z Newslettera
 10. Postępowanie reklamacyjne
 11. Postanowienia końcowe

Definicje

 1. Bio4U – spółka Bio4U. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. Adres do korespondencji  81-350, Gdynia, ul. Plac Kaszubski 8 lok. 311.
 2. Serwis
  • prowadzony przez Bio4U pod adresem internetowym http://www.bio4u.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie Produktów oferowanych przez ich Producentów i Dystrybutywów.
  • udostępniane Użytkownikom Serwisu katalogu produktów z możliwością zadawania zapytań ofertowych zgodnie z regulaminem dotyczącym zapytań ofertowych.
  • udostępniane Klientom Serwisu Bio4U ofert pracy i katalogu produktów z możliwością zadawania zapytań ofertowych oraz dokonywania zakupów zgodnie z regulaminem dotyczącym zapytań ofertowych i wysyłania zamówień.
  • udostępniane Usługobiorcom Serwisu narzędzi w formie Panelu Klienta umożliwiającego zarządzanie wystawionym przez Usługobiorcę Towarem, zarządzanie ofertami pracy i profilem Usługobiorcy widocznym w Serwisie Bio4U.
  • emitowanie kreacji reklamowych z różną zawartością, w tym reklamy graficzne, reklamy adwords, reklamy w programie partnerskim.
  • Klient Wystawca - osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej zawierająca Umową o świadczenie usług z Serwisem Bio4U.
  • Klient Kupujący - osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej zawierająca Umową o świadczenie usług z Portalem Bio4U.
  • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z serwisu w sposób nie zdefiniowany w ramach zawartych umów, lecz na warunkach określonych regulaminem serwisu Bio4U.
  • Umowa - zgodne porozumienie stron Usługodawcy Bio4U i Klienta Bio4U ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki.

- do góry -

Zasady ogólne

 1. Właścicielem Platformy Biotechnologicznej jest Bio4U Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Plac Kaszubski 8 lok. 311.
 2. Wszystkie zasady wskazane w regulaminie są zbiorem reguł  przestrzeganych przez Portal Bio4U.pl w odniesieniu do osób, które korzystają z Serwisu Bio4U w połączeniu z wszystkimi jego subdomenami.
 3. Serwis Bio4U zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w dodatkowych regulaminach.
 4. Technicznym warunkiem korzystania z Serwisu Bio4U jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie działającego konta poczty elektronicznej.
 5. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie Bio4U, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash.
 6. Regulamin na stronie internetowej Serwisu Bio4U jest udostępniany nieprzerwanie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 7. Korzystanie z Serwisu Bio4U możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie Bio4U. Użytkownicy którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony http://www.bio4u.pl.
 8. Użytkownikami Serwisu mogą być podmioty, które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności i nie zostały wykluczone przez Administratora Serwisu Bio4U. Usługobiorcy prezentujący swoją ofertę handlową w Serwisie Bio4U zobowiązani są do podpisania umowy o współpracy która reguluje dodatkowe zasady użytkowania Serwisu Bio4U.
 9. Serwis jest katalogiem produktów dostarczanych przez Usługobiorców współpracujących z Serwisem Bio4U.
 10. Serwis Bio4U dokłada wszelkich starań w zakresie prezentowania produktów, jednak z uwagi na ogromną ilość danych nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane dane i ceny są aktualne i zgodne z rzeczywistością. Jedynie ważne dane i ceny produktów będą potwierdzane w emailu zwrotnym, z którego Usługobiorca otrzyma w formie zapytania ofertowego lub zamówienia.
 11. Bio4U  nie odpowiada:
  • za realizację dostawy towaru w związku z zamówieniem złożonym w sklepie internetowym przez Użytkownika,
  • z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z towarem i transakcją sprzedaży,
  • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Usługobiorcę,
  • za jakość, bezpieczeństwo, legalność towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez sklepy internetowe.
  • wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- do góry -

Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.
 2. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu.
 3. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.
 4. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie
 5. W przypadku łamania Regulaminu Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia.

- do góry -

Prawa i obowiązki klienta

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika
 2. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po podaniu na stronach Serwisu Bio4U następujących danych:
  • Imię
  • nazwisko 
  • adres e-mail
  • ulica / Nr
  • kod pocztowy
  • miasto
  • telefon
  • hasło, jakiego Klient będzie używał logując się do portalu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania żadnych informacji niezwiązanych tematyką portalu, z wyłączeniem informacji koniecznych do określenia prowadzonej działalności i charakteru przedsiębiorstwa.
 4. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść informacji zamieszczanych w portalu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania warunków płatności określonych w Zamówieniu.

- do góry -

Regulamin przesyłania zapytań ofertowych

 1. Zapytania ofertowe w Serwisie Bio4U, można przesyłać za pośrednictwem umieszczonego na stronie formularza zapytania ofertowego. Zapytania ofertowe są przesyłane do wybranych firm, na zasadach określonych poniżej, przez Serwis Bio4U:
  • Warunkiem skorzystania z usługi przesyłania zapytań ofertowych jest wypełnienie przez składającego zapytanie ofertowe formularza znajdującego się na stronie Serwisu Bio4U. Aby prawidłowo wypełnić formularz należy uzupełnić znajdujące się w nim pola., pamiętając o polach obowiązkowych, oznaczonych w formularzu ofertowym gwiazdką. Z chwilą poprawnego wypełnienia formularza i jego wysłania do Serwisu Bio4U lub złożenia zapytania w inny sposób pomiędzy składającym zapytanie, a Serwisem Bio4U zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi przesyłania zapytań ofertowych.
  • Wysłanie zapytania ofertowego w Serwisie Bio4U możliwe jest:
   • Bez wybrania produktów. Zapytanie ofertowe wysyłane jest do zarejestrowanych Usługobiorców wybranych przez użytkownika za pomocą pola wyboru podczas uzupełniania formularza zapytania ofertowego.
   • Z wybranymi produktami. Zapytanie ofertowe wysyłane jest do zarejestrowanych Usługobiorców, których produkty zostały wybrane przez użytkownika i znajdują się w koszyku Zapytań ofertowych w momencie wysyłania poprawnie wypełnionego formularza zapytania ofertowego
  • Serwis Bio4U przesyła zapytanie ofertowe do zarejestrowanych Usługobiorców, a kopie zapytania przechowuje na serwerze pocztowym Bio4U. 
  • Usługobiorcy stosownie do treści zapytania mogą być zainteresowani dostarczeniem składającemu zapytanie informacji o poszukiwanych przez niego produktów lub usług.
  • Serwis Bio4U nie uczestniczy w przekazywaniu odpowiedzi od odbiorców zapytania ofertowego. Dlatego nie gwarantuje otrzymania jakiejkolwiek odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane przez użytkownika, ani też nie ponosi odpowiedzialności za treść odpowiedzi kierowanych przez Usługobiorców do składającego zapytanie.
  • Niedozwolone jest wprowadzanie przez składającego zapytanie do formularza wszelkich treści o charakterze niestosownym.

- do góry -

Regulamin wysyłania zamówień

 1. Zamówienia (zakupy) w Serwisie Bio4U, można przesyłać za pośrednictwem umieszczonego na stronie formularza wysyłania zamówień. Zamówienia przesyłane są do wybranych firm, na zasadach określonych poniżej, przez Serwis Bio4U:
  • Warunkiem skorzystania z usługi wysyłania zamówień jest wypełnienie przez składającego zamówienie formularza znajdującego się na stronie Serwisu Bio4U. W celu prawidłowego wypełnienia formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola., pamiętając o polach obowiązkowych, oznaczonych w formularzu ofertowym gwiazdką. Z chwilą poprawnego wypełnienia formularza i jego wysłania do Serwisu Bio4U pomiędzy składającym zapytanie, a Serwisem Bio4U zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi przesyłania zamówień.
  • Serwis Bio4U przesyła zamówienie na wybrane produkty do zarejestrowanych Usługobiorców, jednocześnie zachowując jego kopie na serwerze pocztowym Bio4U. 
  • Trzeba ubrać w słowa, że zakup dokonany w bio4U jest równoznaczny z zakupem w sklepie internetowym i nie można od niego odstąpić. Anulować zamówienie lub modyfikować może jedynie osoba sprzedająca w porozumieniu z klientem.

- do góry -

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe przekazywane przez klientów serwisu www.platformabiotechnologiczna.pl są przetwarzane przez Bio4U Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Plac Kaszubski 8 lok. 311.
 3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy,
  • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Serwis http://www.bio4u.pl.
 4. Klient Serwisu Bio4U i Usługobiorca ma m.in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.bio4u.pl w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

- do góry -

Odpowiedzialność

 1. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.

- do góry -

Korzystanie z Newslettera

 1. Użytkownik  może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez podanie na stronach Serwisu e-maila, na który będzie wysyłany Newsletter.
 2. W przypadku wyrażenia zgody, Użytkownik  otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email biuletyn informacyjny (Newsletter), a także inne informacje handlowe wysyłane przez Bio4U w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 3. Użytkownik  może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w Serwisie Bio4U lub za pośrednictwem Centrum Pomocy Klienta.

- do góry -

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Bio4U lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację Użytkownik może złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Bio4U (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane dane lub informacje w reklamacji są niepełne, przed rozpatrzeniem reklamacji Bio4U zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika na portalu Bio4U. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bio4U może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

- do góry -

Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów, o których mowa w poprzednim punkcie pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

- do góry -

Obsługa Klienta

Bio4U Platforma Biotechnologiczna
Gdyńskie Centrum Biznesu GCB
ul. Plac Kaszubski 8 lok. 311, 81-350 Gdynia

Kontakt i Pomoc:

tel.: +48 (58) 690 71 44
fax.: + 48 (22) 203 51 62
email: info@bio4u.pl

Śledź nas

 • facebook   google plus

Patronat: predydent miasta gdynia

Zapisz się do Newsletter

Bądź na bieżąco w Biotechnologii dzięki Bio4U.pl. Subskrybuj nasze newslettery i dowiedz się o Nowościach i Promocjach wielu firm z branż: