Mój stan +48(58) 690 71 44     info@bio4u.pl  więcej...
Polish English German Italian Spanish
  • Biologia molekularna

Nazwa: Dystrybutor: Sortuj wg. orderby Producent: Miara: od do Wyświetl:

Biologia molekularna

zawiera grupy produktowe takie, jak: Polimerazy, Miksy do pcr, Markery wielkości dna i białek, Agarozy, Bufory, Enzymy, Zestawy do klonowania, Trasfekcji, Transkrypcji.

Bio4U
Kod: EP0705
Dystrybutor: Bio4U
Producent: ABO
Opis: Wysoce wydajna amplifikacja przy minimalnej optymalizacji. Wyższa czułość w porównaniu do tradycyjnej polimerazy Taq. Amplifikacja długich do 6 kpz fragmentów genomowego DNA oraz do 20 kpz wirusowego DNA. Generuje końce 3'-dA. Nie przyłącza dUTP. Charakterystyka DreamTaq™ DNA Polymerase jest udoskonaloną wersją polimerazy Taq zoptymalizowanej pod kątem standardowego PCR. Polimeraza DreamTaq™ Green może być użyta w tych samych warunkach reakcji i ustawieniach sprzętu co tradycyjna polimeraza. Dostarczana jest w stężeniu 5u/µl wraz z buforem 10XDreamTaq™ Buffer oraz 25 mM MgCl2. Polimeraza zawieszona jest w buforze o składzie: 20 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0.5% (v/v) Nonidet P40, 0.5% (v/v) Tween 20 oraz 50% (v/v) glicerol. 10X DreamTaq™ Buffer zawiera KCl oraz (NH4)2SO4 w proporcji zapewniającej odpowiednie działanie w PCR oraz jony MgCl2 o 20mM stężeniu. Zastosowanie Rutynowy PCR z amplifikacją fragmentów DNA genomowego do 6 kpz. RT-PCR. Generowanie fragmentów PCR do klonowania TA. Genotypowanie. Fragment długości 545 bp z ludzkiego genu α-L-Fucosidase zamplifikowany zgodnie z zaleceniami producentów z użyciem malejących ilości genomowego DNA. M – FastRuler™ Low Range DNA Ladder, ready-to-use D – DreamTaq™ DNA Polymerase T – Taq DNA Polymerase 1-3 – Taq DNA polymerases różnych producentów Opakowanie: 10 x 500U
FASTRNA™ SPIN KIT FOR YEAST
Kod: 116030050
Dystrybutor: Bio4U
MERMAID® SPIN KIT
Kod: 111105200
Dystrybutor: Bio4U
Bio4U
Kod: F-534S
Dystrybutor: Bio4U
Producent: ABO
Opis: Nowy format polimerazy Phusion Green z barwnikiem i obciążnikiem umożliwia nakładanie na żel mieszaniny reakcyjnej bezpośrednio po reakcji PCR. Zielony barwnik wchodzi w skład buforu reakcyjnego 5X Phusion Green Buffers i nie ma wpływu na wyjątkową wydajność reakcji Phusion DNA Polymerases. Ponadto bufor jest kompatybilny z następnymi aplikacjami takimi jak sekwencjonowanie DNA, ligacja oraz trawienie enzymami. Wysoka dokładność i precyzja - wykazuje najwyższy poziom wierności kopiowania wśród wszystkich dostępnych termostabilnych polimeraz na rynku. Wysoka procesywność- duża szybkość amplifikacji (15-30s/kb) spowodowana wysoką efektywnością działania enzymu. Wysoka powtarzalność kopiowania matrycy. Najniższy współczynnik błędu oraz zwiększona efektywność włączania nukleotydów do matrycy, dzięki wprowadzeniu dodatkowej domeny wiążącej dsDNA. Wysoka wydajność amplifikacji. Stabilność - wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych i inhibitorów reakcji PCR, wymaga niewielkiej optymalizacji reakcji. Opis: Polimeraza Phusion® DNA Polymerase oferuje najwyższą jakość wyników PCR. Enzym amplifikuje matryce z niespotykaną szybkośćią i dokładnością, nawet w przypadku trudnych matryc, np. wysyconych parami GC lub mających tendencje do tworzenia struktur drugorzędowych. Unikalna struktura enzymu, osiągnięta dzięki wprowadzeniu dodatkowej domeny wiążącej dwuniciowe DNA, skutkuje wzrostem efektywności tworzenia kompleksów enzym-dsDNA, a w konsekwencji wzrostem szybkości wstawiania nukleotydów. Współczynnik błędu dla polimerazy Phusion® jest najniższy spośród wszystkich termostabilnych polimeraz dostępnych na rynku. Dla polimerazy Phusion® jest on odpowiednio 50-krotnie niższy niż dla Thermus aquaticus, 6-krotnie niższy niż dla Pyrococcus furiosus. Natomiast wskaźnik procesywności jest 10-krotnie wyższy niż dla Pyrococcus furiosus. Zastosowanie: PCR typu high-fidelity PCR. Polimeraza Phusion® DNA wykazuje najniższy współczynnik błędu, który kształtuje się na poziomie 4.4 x 10-7. Sprawia to, iż polimeraza Phusion ®High-Fidelity DNA jest doskonałym narzędziem do reakcji PCR, wymagających najwyższej dokładności. Klonowanie. Polimeraza Phusion® DNA amplifikuje nawet trudne matryce z najwyższą wiernością i szybkością, dlatego idealnie nadaje się do klonowania.W wyniku aktywności polimerazy Phusion® powstają tępe końce. Amplifikacja długich fragmentów DNA. Proces wydłużania jest znacząco skrócony dzięki niezwykle wysokiej szybkości i efektywności enzymu. DHPLC oraz Microarray applications. Bufory reakcyjne są dostępne również w wersji wolnej od detergentów, co jest szczególnie istotne w przypadku techniki DHPLC. F-534S dostarczana jest wraz z: 5x Phusion® Green HF Buffer (2 x 1.5 ml)- zapewnia optymalną wierność kopiowania, 5x Phusion® Green GC Buffer (1.5 ml), DMSO (500 µl)- do amplifikacji trudnych i długich matryc, wysyconych GC, 50 mM MgCl 2 -solution (1.5 ml). Opakowanie: 100U
Bio4U
Kod: F-534L
Dystrybutor: Bio4U
Opis: Nowy format polimerazy Phusion Green z barwnikiem i obciążnikiem umożliwia nakładanie na żel mieszaniny reakcyjnej bezpośrednio po reakcji PCR. Zielony barwnik wchodzi w skład buforu reakcyjnego 5X Phusion Green Buffers i nie ma wpływu na wyjątkową wydajność reakcji Phusion DNA Polymerases. Ponadto bufor jest kompatybilny z następnymi aplikacjami takimi jak sekwencjonowanie DNA, ligacja oraz trawienie enzymami. Wysoka dokładność i precyzja - wykazuje najwyższy poziom wierności kopiowania wśród wszystkich dostępnych termostabilnych polimeraz na rynku. Wysoka procesywność- duża szybkość amplifikacji (15-30s/kb) spowodowana wysoką efektywnością działania enzymu. Wysoka powtarzalność kopiowania matrycy. Najniższy współczynnik błędu oraz zwiększona efektywność włączania nukleotydów do matrycy, dzięki wprowadzeniu dodatkowej domeny wiążącej dsDNA. Wysoka wydajność amplifikacji. Stabilność - wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych i inhibitorów reakcji PCR, wymaga niewielkiej optymalizacji reakcji. Opis: Polimeraza Phusion® DNA Polymerase oferuje najwyższą jakość wyników PCR. Enzym amplifikuje matryce z niespotykaną szybkośćią i dokładnością, nawet w przypadku trudnych matryc, np. wysyconych parami GC lub mających tendencje do tworzenia struktur drugorzędowych. Unikalna struktura enzymu, osiągnięta dzięki wprowadzeniu dodatkowej domeny wiążącej dwuniciowe DNA, skutkuje wzrostem efektywności tworzenia kompleksów enzym-dsDNA, a w konsekwencji wzrostem szybkości wstawiania nukleotydów. Współczynnik błędu dla polimerazy Phusion® jest najniższy spośród wszystkich termostabilnych polimeraz dostępnych na rynku. Dla polimerazy Phusion® jest on odpowiednio 50-krotnie niższy niż dla Thermus aquaticus, 6-krotnie niższy niż dla Pyrococcus furiosus. Natomiast wskaźnik procesywności jest 10-krotnie wyższy niż dla Pyrococcus furiosus. Zastosowanie: PCR typu high-fidelity PCR. Polimeraza Phusion® DNA wykazuje najniższy współczynnik błędu, który kształtuje się na poziomie 4.4 x 10-7. Sprawia to, iż polimeraza Phusion ®High-Fidelity DNA jest doskonałym narzędziem do reakcji PCR, wymagających najwyższej dokładności. Klonowanie. Polimeraza Phusion® DNA amplifikuje nawet trudne matryce z najwyższą wiernością i szybkością, dlatego idealnie nadaje się do klonowania.W wyniku aktywności polimerazy Phusion® powstają tępe końce. Amplifikacja długich fragmentów DNA. Proces wydłużania jest znacząco skrócony dzięki niezwykle wysokiej szybkości i efektywności enzymu. DHPLC oraz Microarray applications. Bufory reakcyjne są dostępne również w wersji wolnej od detergentów, co jest szczególnie istotne w przypadku techniki DHPLC. F-534L dostarczana jest wraz z: 5x Phusion Grren HF Buffer (6 x 1.5 ml)- zapewnia optymalną wierność kopiowania 5x Phusion Green GC Buffer (2 x 1.5 ml), DMSO (500 µl)- do amplifikacji trudnych i długich matryc, wysyconych GC 50 mM MgCl 2 - solution (2 x1.5 ml). Opakowanie: 500U
Bio4U
Kod: F-537S
Dystrybutor: Bio4U
Opis: Wysoce wierna polimeraza Hot Start Phusion® Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase jest najdokładniejszą polimerazą hot start dostępną na rynku. Dzięki ulepszonej formule stworzono polimerazę, która pozwala na wykorzystanie jeszcze szerszego zakresu starterów, włączając także te o niskich temperaturach topnienia. Nowa Phusion® Hot Start II High Fidelity DNA Polymerase jest idealna do zastosowania w różnych technikach PCR, zarówno rutynowych jak i tych bardziej wymagających takich jak przy klonowaniu oraz high throuhgput PCR. Tak jak wszystkie polimerazy z grupy Phusion, Phusion® Hot Start II High Fidelity DNA Polymerase zawiera unikalną domenę przyłączającą się do dsDNA, czyniąc ją wyjątkowo szybką, dokładną i wytrzymałą. Nowy format polimerazy Phusion® Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase z barwnikiem i obciążnikiem umożliwia nakładanie na żel mieszaniny reakcyjnej bezpośrednio po reakcji PCR. Zielony barwnik wchodzi w skład buforu reakcyjnego 5X Phusion Green Buffers i nie ma wpływu na wyjątkową wydajność reakcji Phusion DNA Polymerases. Ponadto bufor jest kompatybilny z następnymi aplikacjami takimi jak sekwencjonowanie DNA, ligacja oraz trawienie enzymami. Zalety Brak ograniczeń temperaturowych przyłączania starterów. Możliwość przygotowywania reakcji w temperaturze pokojowej. Dzięki unikalnej technologii reaktywacja nie wymaga czasu. Szybki PCR z wyjątkową wiernością (ponad 6-krotnie dokładniejsza od polimerazy Pfu) Duża ilość produktu przy małej ilości polimerazy zapewnia doskonałą cenę na reakcję. Wytrzymały enzym z wysoką tolerancją na inhibitory, dzięki czemu wymaga minimalnej optymalizacji. W temperaturze pokojowej Phusion® Hot Start II High Fidelity DNA Polymerase aktywność polimerazy jest blokowana za pomocą odwracalnie związanej z nią molekuły Affibody®, co sprawia, że polimeraza jest wyjątkowo specyficzna. Modyfikacja hot start także zapobiega degradacji starterów podczas ustawiania reakcji. Unikalna technologia hot start zapewnia natychmiastową reaktywację w standardowych temperaturach cykli. Ulepszona molekuła Affibody® wykorzystana w Phusion® Hot Start II High Fidelity DNA Polymerase znosi wszelkie ograniczenia temperaturowe podczas przyłączania starterów. Dzięki temu udoskonaleniu możliwe jest użycie szerokiego spektrum starterów, włączające te o bardzo niskiej temperaturze topnienia. Phusion® Hot Start II Highn Fidelity DNA Polymerase zapewnia najwyższą specyficzność oraz dużą ilość produktu. Pięć polimeraz DNA proofreading głównych producentów zostało użytych do amplifikacji ludzkiego DNA o długości 1.7-2.3 kb. Wszystkie reakcje zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producentów. Przy użyciu polimerazy Phusion® Hot Start II High Fidelity DNA Polymerase uzyskano dużą ilość specyficznego produktu, podczas gdy w przypadku pozostałych polimeraz nie uzyskano produktu, uzyskano niewielkie ilości lub też uzyskano produkty niespecyficzne. Więcej informacji na temat polimeraz z grupy Phusion® na stronie producenta: Phusion DNA Polymerase products page. Skład Phusion® Hot Start II High Fidelity DNA Polymerase dostarczana jest wraz z: 5x Phusion Green HF Buffer, 5x Phusion Green GC Buffer, DMSO 50 mM roztwór MgCl2. Zarówno Phusion HF Buffer jak i Phusion GC Buffer zawierają 7.5 mM MgCl2 w 5x stężeniu. Skład buforu, w którym zawieszona jest polimeraza 20 mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25°C), 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM KCl, stabilizatory, 200 µg/ml BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 100U
Bio4U
Kod: F-537L
Dystrybutor: Bio4U
Producent: ABO
Opis: Wysoce wierna polimeraza Hot Start Phusion® Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase jest najdokładniejszą polimerazą hot start dostępną na rynku. Dzięki ulepszonej formule stworzono polimerazę, która pozwala na wykorzystanie jeszcze szerszego zakresu starterów, włączając także te o niskich temperaturach topnienia. Nowa Phusion® Hot Start II High Fidelity DNA Polymerase jest idealna do zastosowania w różnych technikach PCR, zarówno rutynowych jak i tych bardziej wymagających takich jak przy klonowaniu oraz high throuhgput PCR. Tak jak wszystkie polimerazy z grupy Phusion, Phusion® Hot Start II High Fidelity DNA Polymerase zawiera unikalną domenę przyłączającą się do dsDNA, czyniąc ją wyjątkowo szybką, dokładną i wytrzymałą. Nowy format polimerazy Phusion® Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase z barwnikiem i obciążnikiem umożliwia nakładanie na żel mieszaniny reakcyjnej bezpośrednio po reakcji PCR. Zielony barwnik wchodzi w skład buforu reakcyjnego 5X Phusion Green Buffers i nie ma wpływu na wyjątkową wydajność reakcji Phusion DNA Polymerases. Ponadto bufor jest kompatybilny z następnymi aplikacjami takimi jak sekwencjonowanie DNA, ligacja oraz trawienie enzymami. Zalety Brak ograniczeń temperaturowych przyłączania starterów. Możliwość przygotowywania reakcji w temperaturze pokojowej. Dzięki unikalnej technologii reaktywacja nie wymaga czasu. Szybki PCR z wyjątkową wiernością (ponad 6-krotnie dokładniejsza od polimerazy Pfu) Duża ilość produktu przy małej ilości polimerazy zapewnia doskonałą cenę na reakcję. Wytrzymały enzym z wysoką tolerancją na inhibitory, dzięki czemu wymaga minimalnej optymalizacji. W temperaturze pokojowej Phusion® Hot Start II High Fidelity DNA Polymerase aktywność polimerazy jest blokowana za pomocą odwracalnie związanej z nią molekuły Affibody®, co sprawia, że polimeraza jest wyjątkowo specyficzna. Modyfikacja hot start także zapobiega degradacji starterów podczas ustawiania reakcji. Unikalna technologia hot start zapewnia natychmiastową reaktywację w standardowych temperaturach cykli. Ulepszona molekuła Affibody® wykorzystana w Phusion® Hot Start II High Fidelity DNA Polymerase znosi wszelkie ograniczenia temperaturowe podczas przyłączania starterów. Dzięki temu udoskonaleniu możliwe jest użycie szerokiego spektrum starterów, włączające te o bardzo niskiej temperaturze topnienia. Phusion® Hot Start II Highn Fidelity DNA Polymerase zapewnia najwyższą specyficzność oraz dużą ilość produktu. Pięć polimeraz DNA proofreading głównych producentów zostało użytych do amplifikacji ludzkiego DNA o długości 1.7-2.3 kb. Wszystkie reakcje zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producentów. Przy użyciu polimerazy Phusion® Hot Start II High Fidelity DNA Polymerase uzyskano dużą ilość specyficznego produktu, podczas gdy w przypadku pozostałych polimeraz nie uzyskano produktu, uzyskano niewielkie ilości lub też uzyskano produkty niespecyficzne. Więcej informacji na temat polimeraz z grupy Phusion® na stronie producenta: Phusion DNA Polymerase products page. Skład Phusion® Hot Start II High Fidelity DNA Polymerase dostarczana jest wraz z: 5x Phusion Green HF Buffer, 5x Phusion Green GC Buffer, DMSO 50 mM roztwór MgCl2. Zarówno Phusion HF Buffer jak i Phusion GC Buffer zawierają 7.5 mM MgCl2 w 5x stężeniu. Skład buforu, w którym zawieszona jest polimeraza 20 mM Tris-HCl (pH 7.4 w 25°C), 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM KCl, stabilizatory, 200 µg/ml BSA oraz 50% glicerol. Opakowanie: 500U
Bio4U
Kod: F-556S
Dystrybutor: Bio4U
Producent: ABO
Opis: Najnowsza polimeraza z serii Phusion Phusion U dzięki unikalnym modyfikacjom genetycznym łączy w sobie dwie ważne cechy: wysoką wierność namnażania oraz możliwość inkorporacji dUTP do amplifikowanej nici DNA. Tym samym obok wysokiej wierności i szybkości namnażania oraz możliwości amplifikowania długich matryc (do 20 kpz) Phusion U znajduje również zastosowanie w analizie zmetylowanego lub uszkodzonego DNA oraz w kontroli zanieczyszczeń. Phusion U dostępna jest także w formie wygodnego w użyciu 2x stężonego master mixu oraz w wersji bez zielonego obciążnika. Wersja z zielonym obciążnikiem dostarczana jest wraz z 5x stężonym buforem, który w swym składzie zawiera obciążnik oraz dwa barwniki ułatwiające śledzenie postępu elektroforezy. Bufor ten w żaden sposób nie wpływa na wydajność reakcji, a jej produkt może być wykorzystany w kolejnych etapach, jak sekwencjonowanie, ligacja czy analiza restrykcyjna. Właściwości: Wierność – ponad 25x większa od polimerazy Taq. Specyficzność – dzięki właściwościom „hot start”. Szybkość – krótkie czasy elongacji (15-30 s/kb) Tolerancja uracylu – możliwość amplifikacji matryc zawierających dUTP Możliwość bezpośredniego nakładania produktów reakcji na żel agarozowy Zastosowanie: Amplifikacja zmetylowanego DNA Amplifikacja uszkodzonego lub starego DNA Kontrola kontaminacji Metody klonowania oparte na technice USER Skład zestawów: Phusion U Green Hot Start DNA Polymerase (F-556S 100U, F-556L 500u) Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/µL 5X Phusion Green HF Buffer 5X Phusion Green GC Buffer DMSO Zarówno bufor HF Green jak i GC Green zawierają 1.5 mM MgCl2 w końcowym stężeniu 1X. Phusion U Hot Start DNA Polymerase (F-555S 100u, F-555L 500u) Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/µL 5X Phusion HF Buffer 5X Phusion GC Buffer DMSO Zarówno bufor HF jak i GC zawierają 1.5 mM MgCl2 w końcowym stężeniu 1X. Phusion U Hot Start PCR Master Mix (F-533S 100 x 50 µL, F-533L 500 x 50 µL) 2X Phusion U PCR Master Mix (Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2X reaction buffer, 3 mM MgCl2, 400 µM każdy dATP, dTTP, dCTP, oraz dGTP) Woda wolna od nukleaz Opakowanie: 100U
Bio4U
Kod: F-556S
Dystrybutor: Bio4U
Producent: ABO
Opis: Najnowsza polimeraza z serii Phusion Phusion U dzięki unikalnym modyfikacjom genetycznym łączy w sobie dwie ważne cechy: wysoką wierność namnażania oraz możliwość inkorporacji dUTP do amplifikowanej nici DNA. Tym samym obok wysokiej wierności i szybkości namnażania oraz możliwości amplifikowania długich matryc (do 20 kpz) Phusion U znajduje również zastosowanie w analizie zmetylowanego lub uszkodzonego DNA oraz w kontroli zanieczyszczeń. Phusion U dostępna jest także w formie wygodnego w użyciu 2x stężonego master mixu oraz w wersji bez zielonego obciążnika. Wersja z zielonym obciążnikiem dostarczana jest wraz z 5x stężonym buforem, który w swym składzie zawiera obciążnik oraz dwa barwniki ułatwiające śledzenie postępu elektroforezy. Bufor ten w żaden sposób nie wpływa na wydajność reakcji, a jej produkt może być wykorzystany w kolejnych etapach, jak sekwencjonowanie, ligacja czy analiza restrykcyjna. Właściwości: Wierność – ponad 25x większa od polimerazy Taq. Specyficzność – dzięki właściwościom „hot start”. Szybkość – krótkie czasy elongacji (15-30 s/kb) Tolerancja uracylu – możliwość amplifikacji matryc zawierających dUTP Możliwość bezpośredniego nakładania produktów reakcji na żel agarozowy Zastosowanie: Amplifikacja zmetylowanego DNA Amplifikacja uszkodzonego lub starego DNA Kontrola kontaminacji Metody klonowania oparte na technice USER Skład zestawów: Phusion U Green Hot Start DNA Polymerase (F-556S 100U, F-556L 500u) Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/µL 5X Phusion Green HF Buffer 5X Phusion Green GC Buffer DMSO Zarówno bufor HF Green jak i GC Green zawierają 1.5 mM MgCl2 w końcowym stężeniu 1X. Phusion U Hot Start DNA Polymerase (F-555S 100u, F-555L 500u) Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/µL 5X Phusion HF Buffer 5X Phusion GC Buffer DMSO Zarówno bufor HF jak i GC zawierają 1.5 mM MgCl2 w końcowym stężeniu 1X. Phusion U Hot Start PCR Master Mix (F-533S 100 x 50 µL, F-533L 500 x 50 µL) 2X Phusion U PCR Master Mix (Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2X reaction buffer, 3 mM MgCl2, 400 µM każdy dATP, dTTP, dCTP, oraz dGTP) Woda wolna od nukleaz Opakowanie: 100U
Bio4U
Kod: F-556L
Dystrybutor: Bio4U
Opis: Najnowsza polimeraza z serii Phusion Phusion U dzięki unikalnym modyfikacjom genetycznym łączy w sobie dwie ważne cechy: wysoką wierność namnażania oraz możliwość inkorporacji dUTP do amplifikowanej nici DNA. Tym samym obok wysokiej wierności i szybkości namnażania oraz możliwości amplifikowania długich matryc (do 20 kpz) Phusion U znajduje również zastosowanie w analizie zmetylowanego lub uszkodzonego DNA oraz w kontroli zanieczyszczeń. Phusion U dostępna jest także w formie wygodnego w użyciu 2x stężonego master mixu oraz w wersji bez zielonego obciążnika. Wersja z zielonym obciążnikiem dostarczana jest wraz z 5x stężonym buforem, który w swym składzie zawiera obciążnik oraz dwa barwniki ułatwiające śledzenie postępu elektroforezy. Bufor ten w żaden sposób nie wpływa na wydajność reakcji, a jej produkt może być wykorzystany w kolejnych etapach, jak sekwencjonowanie, ligacja czy analiza restrykcyjna. Właściwości: Wierność – ponad 25x większa od polimerazy Taq. Specyficzność – dzięki właściwościom „hot start”. Szybkość – krótkie czasy elongacji (15-30 s/kb) Tolerancja uracylu – możliwość amplifikacji matryc zawierających dUTP Możliwość bezpośredniego nakładania produktów reakcji na żel agarozowy Zastosowanie: Amplifikacja zmetylowanego DNA Amplifikacja uszkodzonego lub starego DNA Kontrola kontaminacji Metody klonowania oparte na technice USER Skład zestawów: Phusion U Green Hot Start DNA Polymerase (F-556S 100U, F-556L 500u) Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/µL 5X Phusion Green HF Buffer 5X Phusion Green GC Buffer DMSO Zarówno bufor HF Green jak i GC Green zawierają 1.5 mM MgCl2 w końcowym stężeniu 1X. Phusion U Hot Start DNA Polymerase (F-555S 100u, F-555L 500u) Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/µL 5X Phusion HF Buffer 5X Phusion GC Buffer DMSO Zarówno bufor HF jak i GC zawierają 1.5 mM MgCl2 w końcowym stężeniu 1X. Phusion U Hot Start PCR Master Mix (F-533S 100 x 50 µL, F-533L 500 x 50 µL) 2X Phusion U PCR Master Mix (Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2X reaction buffer, 3 mM MgCl2, 400 µM każdy dATP, dTTP, dCTP, oraz dGTP) Woda wolna od nukleaz Opakowanie: 500U
Bio4U
Kod: F-556L
Dystrybutor: Bio4U
Opis: Najnowsza polimeraza z serii Phusion Phusion U dzięki unikalnym modyfikacjom genetycznym łączy w sobie dwie ważne cechy: wysoką wierność namnażania oraz możliwość inkorporacji dUTP do amplifikowanej nici DNA. Tym samym obok wysokiej wierności i szybkości namnażania oraz możliwości amplifikowania długich matryc (do 20 kpz) Phusion U znajduje również zastosowanie w analizie zmetylowanego lub uszkodzonego DNA oraz w kontroli zanieczyszczeń. Phusion U dostępna jest także w formie wygodnego w użyciu 2x stężonego master mixu oraz w wersji bez zielonego obciążnika. Wersja z zielonym obciążnikiem dostarczana jest wraz z 5x stężonym buforem, który w swym składzie zawiera obciążnik oraz dwa barwniki ułatwiające śledzenie postępu elektroforezy. Bufor ten w żaden sposób nie wpływa na wydajność reakcji, a jej produkt może być wykorzystany w kolejnych etapach, jak sekwencjonowanie, ligacja czy analiza restrykcyjna. Właściwości: Wierność – ponad 25x większa od polimerazy Taq. Specyficzność – dzięki właściwościom „hot start”. Szybkość – krótkie czasy elongacji (15-30 s/kb) Tolerancja uracylu – możliwość amplifikacji matryc zawierających dUTP Możliwość bezpośredniego nakładania produktów reakcji na żel agarozowy Zastosowanie: Amplifikacja zmetylowanego DNA Amplifikacja uszkodzonego lub starego DNA Kontrola kontaminacji Metody klonowania oparte na technice USER Skład zestawów: Phusion U Green Hot Start DNA Polymerase (F-556S 100U, F-556L 500u) Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/µL 5X Phusion Green HF Buffer 5X Phusion Green GC Buffer DMSO Zarówno bufor HF Green jak i GC Green zawierają 1.5 mM MgCl2 w końcowym stężeniu 1X. Phusion U Hot Start DNA Polymerase (F-555S 100u, F-555L 500u) Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/µL 5X Phusion HF Buffer 5X Phusion GC Buffer DMSO Zarówno bufor HF jak i GC zawierają 1.5 mM MgCl2 w końcowym stężeniu 1X. Phusion U Hot Start PCR Master Mix (F-533S 100 x 50 µL, F-533L 500 x 50 µL) 2X Phusion U PCR Master Mix (Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2X reaction buffer, 3 mM MgCl2, 400 µM każdy dATP, dTTP, dCTP, oraz dGTP) Woda wolna od nukleaz Opakowanie: 500U
Bio4U
Kod: F-555S
Dystrybutor: Bio4U
Producent: ABO
Opis: Najnowsza polimeraza z serii Phusion Phusion U dzięki unikalnym modyfikacjom genetycznym łączy w sobie dwie ważne cechy: wysoką wierność namnażania oraz możliwość inkorporacji dUTP do amplifikowanej nici DNA. Tym samym obok wysokiej wierności i szybkości namnażania oraz możliwości amplifikowania długich matryc (do 20 kpz) Phusion U znajduje również zastosowanie w analizie zmetylowanego lub uszkodzonego DNA oraz w kontroli zanieczyszczeń. Phusion U dostępna jest także w formie wygodnego w użyciu 2x stężonego master mixu oraz w wersji z zielonym obciążnikiem. Wersja z zielonym obciążnikiem dostarczana jest wraz z 5x stężonym buforem, który w swym składzie zawiera obciążnik oraz dwa barwniki ułatwiające śledzenie postępu elektroforezy. Bufor ten w żaden sposób nie wpływa na wydajność reakcji, a jej produkt może być wykorzystany w kolejnych etapach, jak sekwencjonowanie, ligacja czy analiza restrykcyjna. Właściwości: Wierność – ponad 25x większa od polimerazy Taq. Specyficzność – dzięki właściwościom „hot start”. Szybkość – krótkie czasy elongacji (15-30 s/kb) Tolerancja uracylu – możliwość amplifikacji matryc zawierających dUTP Możliwość bezpośredniego nakładania produktów reakcji na żel agarozowy Zastosowanie: Amplifikacja zmetylowanego DNA Amplifikacja uszkodzonego lub starego DNA Kontrola kontaminacji Metody klonowania oparte na technice USER Skład zestawów: Phusion U Hot Start DNA Polymerase (F-555S 100u, F-555L 500u) Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/µL 5X Phusion HF Buffer 5X Phusion GC Buffer DMSO Zarówno bufor HF jak i GC zawierają 1.5 mM MgCl2 w końcowym stężeniu 1X. Phusion U Green Hot Start DNA Polymerase (F-556S 100U, F-556L 500u) Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/µL 5X Phusion Green HF Buffer 5X Phusion Green GC Buffer DMSO Zarówno bufor HF Green jak i GC Green zawierają 1.5 mM MgCl2 w końcowym stężeniu 1X. Phusion U Hot Start PCR Master Mix (F-533S 100 x 50 µL, F-533L 500 x 50 µL) 2X Phusion U PCR Master Mix (Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2X reaction buffer, 3 mM MgCl2, 400 µM każdy dATP, dTTP, dCTP, oraz dGTP) Woda wolna od nukleaz Opakowanie: 100U
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

W celu dokonania zakupu zarejestruj się lub Masz już konto zaloguje się w Naszym Sklepie.

Obsługa Klienta

Bio4U Platforma Biotechnologiczna
Gdyńskie Centrum Biznesu GCB
ul. Plac Kaszubski 8 lok. 311, 81-350 Gdynia

Kontakt i Pomoc:

tel.: +48 (58) 690 71 44
fax.: + 48 (22) 203 51 62
email: info@bio4u.pl

Śledź nas

  • facebook   google plus

Patronat: predydent miasta gdynia

Zapisz się do Newsletter

Bądź na bieżąco w Biotechnologii dzięki Bio4U.pl. Subskrybuj nasze newslettery i dowiedz się o Nowościach i Promocjach wielu firm z branż: